Η εταιρεία υδροφόμεταφορές ΚΑΠΡΗΣ είναι σε θέση να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες όπως:

 • Τροφοδοσία Βιομηχανίας (φωτογραφίες)
 • Υδροδότηση πλοίων - ναυτιλία (φωτογραφίες)
 • Έργα οδοποιίας - διαβροχή σε κατασκευές-οικοδομές (φωτογραφίες)
 • Γέμισμα πισίνας (φωτογραφίες)
 • Άρδευση κήπων - δένδρων (φωτογραφίες)
 • Τροφοδοσίες σε εργοτάξια - ξενοδοχεία (φωτογραφίες)
 • Μίσθωση υδροφόρου
 • Τεχνητή βροχή (κινηματογραφικά εφέ)
 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρκαγιές)
 • Τροφοδοσία νερού σε πισίνες(ΓΕΜΙΣΜΑ-ΑΔΕΙΑΣΜΑ)
 • Πλύσιμο δεξαμενών
 • Τροφοδοσίες νερού σε διανοίξεις γεωτρήσεων
 • Τροφοδοσίες νερού σε δεξαμενές
 • Πυρασφάλεια – Συνεργασία με πυροσβεστικό σώμα
 • Τροφοδοσίες πόσιμου νερού σε πλοία και πλωτά
 • Τροφοδοσίες νερού σε έργα οδοποιίας
 • Τροφοδοσίες νερού σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους
 • Τροφοδοσίες νερού σε κήπους & ποτίσματα